1
1
1
1
1
1

1-800-22-72-33

6 ימים:

27/07/17 - 30/07/17 סופ"ש - 3 ימי נהיגה מלאים+ יום בונוס במינכן. נפתח עקב הביקוש הרב ונותרו 5 מקומות אחרונים

21/07/17 – 24/07/17 מסע מלא!

05/05/17 – 08/05/17 – מסע מלא!

25/06/17 – 28/06/17 – מסע מלא!

16/07/17 – 19/07/17 – מסע מלא!

18/08/17 - 21/08/17 – מסע מלא!

4 ימים:

10/09/17 – 15/09/17 – נותרו מקומות אחרונים!

28/04/17 – 03/05/17 סופ"ש – מסע מלא!

18/06/17 – 23/06/17 – מסע מלא!